Historie programu
Funkční studium je tříletý vzdělávací program pro pracovníky středisek volného času a neziskových organizací.

Vzdělávací a rozvojový program „Funkční studium“ vznikl v roce 1990 na platformě celostátního projektu „Dokážu to?“, který realizovalo občanské sdružení AISIS Kladno. Tento program vznikl na základě zkušeností vedoucích pracovníků SVČ a také na základě práce dalších středisek pro volný čas dětí a mládeže. Jednoduše lze říci, že několik ředitelů SVČ  (Ludmila Pohanková, Jaroslav Ondráček, Milan Appel, Jaroslav Jindra) dostalo nápad mít své vlastní cíleně zaměřené vzdělávání, toto vzdělávání si obsahově vymyslelo a nakonec jej i realizovalo a realizuje jej dodnes.

Záměrem bylo poskytovat a  sdílet  informace a dovednosti, které mohou pomoci efektivně řídit volnočasové zařízení. Záměrem bylo a je vyměňovat si  názory a zkušeností z řídící práce v podmínkách SVČ,  ověřené úspěšné metody, techniky a přístupy k modernímu řízení. Vzdělávací program je i o vzájemné podpoře, potřebné pro změnu myšlení, postojů, cílů, forem a metod práce. Tento program je zároveň o kontaktech, o naslouchání, o  komunikaci, o lidech z oboru.

Tento vzdělávací program byl a  je vyústěním snahy mnohých ředitelů SVČ  o vzájemnou výměnu zkušeností a setkávání se „lidí z branže“.

Původně byl tento program koncipován jako jednoroční kurz, pro 25 účastníků. Po prvním roce projevili jeho účastníci zájem o pokračování v dalším roce a ještě v roce následujícím. Zároveň projevili zájem o účast v kurzu další vedoucí pracovníci. Tak se z plánovaného jednoročního kurzu stal tříletý vzdělávací a rozvojový program pro 60 účastníků.

Od roku 2006 bylo toto studium rozšířeno o e-learningovou podporu. V praxi to znamená, že po každém modulu účastníci studují doma vybrané předměty daleko hlouběji a za pomoci tutorů dosahují snáze svých pracovních cílů. Tím se toto studium přeměňuje v tzv. blended learning.

Toto studium je převedeno do e-learningové podoby (www.estudovna.cz), kde je v současné době k dispozici 16 vzdělávacích modulů. V roce 2007 je dokonce realizováno studium složené převážně z e-learningových modulů doplněné dvěma setkáními.

Po několika letech do tohoto vzdělávacího programu vstoupil Národní institut dětí a mládeže, který začal tento projekt spolufinancovat. Důležitým partnerem byla Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, která program akreditovala. Díky tomuto partnerství vznikla bakalářská studia „Manažer volného času“ a „Pedagog volného času“ na této katedře která byla vytvořena na základě tohoto programu. V současné době program řídí a financuje Národní institut dalšího vzdělávání.

Programy "Dokážu to?" (AISIS Kladno), "Trvalý rozvoj SVČ" (Institut zájmového vzdělávání) a "Funkční studium" (Národní institut dětí a mládeže,Národní institut dalšího vzdělávání ) prošlo během téměř 20 let na 400 účastníků v tříletém programu.