Marketing

Účastníci znají základní charakteristiku marketingu, dokážou identifikovat klienty jejich organizace. Dokážou definovat svůj cílový trh, umí segmentovat své klienty do různých skupin, dokážou definovat tržní podíl své organizace. Účastníci znají soubor nástrojů, které jsou obsaženy v marketingovém mixu, dokážou také posoudit portfolio produktů své organizace pomocí tzv. Bostonské matice. Znají principy on-line marketingu. Umí zpracovat svůj marketingový plán.