Prezi
Prezi je prezentační program, který místo jednotlivých slajdů využívá velkého plátna, na kterém je umístěn veškerý obsah. Během prezentace se nad plátnem přelétává a zoomuje.

Prezi je online zdarma nástroj pro vytvá­ření netra­dičních a dyna­mických fla­shových pre­zen­tací. Práce s ním je velmi snadná a intui­tivní. Prezi mají blíže k myšlenkové mapě než k PowerPointu. Jeho využití může být velice různorodé a výsledné prezentace jsou zajímavé a zábavné.

Víze informací: Odprezentuj.cz

Článek: S Prezi se naučíte během 15 minut

Ukázka: Prezi jako e-learningový kurz

Odkaz: Prezi.com