Strategický management

Účastníci vědí, kam organizace směřuje. Organizace má zpracovaný strategický plán, který vychází z názorů pracovníků a obsahuje poslání, vizi, analytickou část, oblast klientů, na které se organizace zaměřuje, a strategické záměry, cíle organizace. Strategický plán obsahuje také předpoklady realizace svých cílů a kritéria a termíny pro vyhodnocování plnění. Strategický plán je v případě potřeby aktualizován.