Vytvoření samostatného modelu v rámci H2K
Hodnotící nástroj How 2 Know obsahuje řadu modelů pro evaluaci organizací a pro hodnocení úrovně kompetencí jednotlivců. Dokážeme vytvořit samostatný model evaluace a hodnocení na základě vašich požadavků.

Na základě vašeho požadavku jsme schopni vytvořit on-line evaluační nebo hodnotící nástroj přímo pro potřeby vaší organizace nebo projektu. Evaluační otázky jsme schopni vám vytvořit a míru, anebo můžeme pracovat s již vytvořenými vašimi evaluačními kritérii. Získáte tak on-line hodnotící nástroj vaší organizace, vašeho projektu anebo kompetencí vašich pracovníků, který bude vycházet přímo z vašich potřeb a vyhodnotí vám požadované výstupy, na základě kterých můžete naplánovat kroky pro svůj další rozvoj.

Vytvořte si v rámci H2K svůj vlastní evaluační a hodnotící nástroj podle vašich potřeb.