Co je to trvalý rozvoj organizace?
Jak se stát "trvale se rozvíjející organizací" a nestát na místě.

Program "Trvalý rozvoj organizace" jsme profilovali s jasnou představou učící se organizace, což je "organizace, která usnadňuje sebevzdělávání všech svých členů a průběžně se sama přetváří". Podstatou konceptu učící se organizace není vzdělávání, ale rozvoj a sebevzdělávání jak jedince, tak organizace. V učící se organizaci je kladen důraz na dva aspekty: na učení se jednotlivců a na učení se organizace.

Program "Trvalý rozvoj organizace" pomáhá tam, kde je cílem, aby každé dítě prožívalo osobní úspěch, který v řadě škol nezažije. Kde všichni mají prostor a čas poznat kým jsou, co je zajímá a aby si udrželi přirozenou chuť poznávat a učit se nové věci formami neformálního a zájmového vzdělávání.

Je důležité, aby základem směřování organizace bylo zaměřeno na děti a mládež, kde každý pedagog usiluje o to být tím nejlepším možným průvodcem dětí jejich rozvojem a jako takový je jim vzorem vzdělávajícího se a rozvíjejícího se jedince.

Více textu