Krok 6: Realizace strategického plánu

Cílem programu je zavést do organizace myšlenky trvalého rozvoje organizace, což má za důsledek že organizace se dokáže lépe přizpůsobovat příležitostem, novým trendům a novým technologiím, které neustále působí na děti i mladé lidi. Ti nejlepší tyto trendy dokonce vytvářejí a jsou následováni ostatními. Organizace i její členové musí být daleko akceschopnější, daleko flexibilnější, aby dokázali dlouhodobě uspokojovat přání a potřeby všech, kteří jsou v organizaci zainteresováni.

To vše se promítá do strategického plánu, což je základním strategickým dokumentem organizace. Základem realizace strategického plánu je vytvoření motivujícího prostředí pro další vzdělávání a rozvoj všech pracovníků v organizaci, na zvyšování úrovně klíčových kompetencí. K tomu program napomáhá organizacím ve vytvoření plánu vzdělávání a rozvoje a poskytuje jim s tím související podporu prostřednictvím seminářů, e-learningu, konzultací, benchmarkingu, případně koučingu a mentoringu.

Na konci každého roku probíhá setkání, kde jednotlivé organizace prezentují své výsledky při realizaci cílů, které si stanovily ve svém strategickém plánu..

Prvním krokem v projektu byla vstupní evaluace v on-line Evaluačním modulu H2K, kde organizace hodnotila vstupní úroveň svých činností. Na konci projektu pracovníci organizace vyplňují ty samé hodnotící formuláře v H2K. Následně organizace porovnává svůj posun za dobu projektu. To samé může proběhnout i u hodnocení úrovně kompetencí.

Na základě toho reviduje svůj strategický plán pro další období a k tomu definuje nové dovednosti a vědomosti, které je k novému plánu potřeba. Tím se celý cyklus neustále opakuje.