Časový management

V tomto e-learningovém kurzu získají účastníci ucelený pohled na to, jak efektivně řídit svůj čas i čas ostatních se zaměřením na rozvoj organizace, ve které pracují. Účastníci se zde seznámí se čtyřmi generacemi plánování, pochopí smysl řízení času a naučí se využívat řadu nástrojů pro zvládání svého času. Na konci semináře budou vědět, jak správně definovat cíle a zadávat úkoly. Budou znát Paretovo pravidlo a jeho využití v praxi. Dokážou udělat analýzu svého času a dostanou postupy, jak eliminovat "zdržující" činnosti. Budou znát principy denního a týdenního plánování a dostanou návod, jak si vytvořit svůj efektivní systém hospodaření s časem.