Vzdělávací systém Funkčního studia
Vzdělávací a rozvojový program „Funkční studium“ je postaven na patnácti pilířích, které tvoří společně kvalitu působení na účastníky a jejich organizace a jsou spolu vzájemně logicky propojené a navazují na sebe.

TRVALÝ ROZVOJ ORGANIZACE

Sdílená vize         Týmová spolupráce           Participativní řízení             Učící se organizace           Řízení změn          Systém implementace změn                                                                                                                                                                        

 CÍLE ÚČASTNÍKŮ

(každý účastník má svůj cíl)

 

ANALÝZA STAVU ORGANIZACE

      On-line analýza organizace           Analýza SWOT            Hvězdičky pro SVČ            Techniky pro hodnocení organizace

 

HODNOCENÍ KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ

On-line hodnocení

 

Vzdělávací programy

Benchmarking

e-learningové programy

Konzultace / poradenství

Závěrečné prace

Doporučení k implementaci

Metodické postupy    

Inspirace

Zábava

Opečovávání

Vlastní příklad