Kroky k trvale rozvíjejícímu se SVČ
V následujícím textu jsou uvedeny nejdůležitějšími kroky, kterými procházejí účastníci programu se svou organizací, pobočkou nebo oddělením. Tyto kroky jsou podpořeny řadou podpor, které účastníci od FS během studia dostávají.

Kroky, které vedou k zavedení principů trvale se rozvíjející organizace