Fundraising

Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s úspěšnými metodami, technikami a přístupy k získávání finančních prostředků pro potřeby jejich organizace. Nejprve se účastníci zabývají připravenost organizace na fundraisingovou činnost, poté nástroji fundraisingu, včetně psaní projektů. Účastníci se také zabývají vyhledáváním zdrojů finančních prostředků a seznamují se s kroky, které k tomu vedou.