Hodnocení kompetence v H2K
Hodnotící modul How 2 Know je nástroj pro zjišťování úrovně aktuálních kompetencí. Obsahuje v sobě pět modelů pro hodnocení úrovně kompetencí, ze kterých si můžete vybrat i kompetenci k plánování a organizaci práce.

Soubor kompetencí v tomto modelu zahrnuje kompetence, které obecně přispívají k vzdělávání jednotlivců, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcíobčanské společnosti.

Hodnotící a sebehodnotící model umožňuje identifikaci 24 kompetencí, zejména měkkých a odborných . Všechny kompetence v modelu klíčových kompetencí jsou specifikovány do pěti úrovní, přičemž míra kompetence narůstá vzestupně na škále 0 – 5. Jednotlivé kompetence postihují vědomosti, dovednosti, postoje a zkušenosti jednotlivce.

Mezi těmito kompetencemi najdete i kompetenci Plánování a organizace práce. V případě zájmu je možné tuto kompetenci pořídit i samostaně.

ČTĚTE VÍCE