PROČ ESTUDOVNA?

  • Vytváříme on-line prostředí jakopodporu pro rozvoj lidí i organizací
  • Jsme lidé s 25ti letými zkušenostmi, které Vám chceme nabídnout
  • Sdílíme příklady dobré praxe z dalších organizací
  • Vytváříme dostupné on-line vzdělávání pro lidi z neziskovek, SVČ, škol a dalších organizací
  • Poskytujeme komplexní servis (e-learning, video, kurzy na míru, online evaluace)
Hodnocení kompetence v H2K
Hodnotící modul How 2 Know je nástroj pro zjišťování úrovně aktuálních kompetencí. Obsahuje v sobě pět modelů pro hodnocení úrovně kompetencí, ze kterých si můžete vybrat i kompetenci k plánování a organizaci práce.

Soubor kompetencí v tomto modelu zahrnuje kompetence, které obecně přispívají k vzdělávání jednotlivců, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcíobčanské společnosti.

Hodnotící a sebehodnotící model umožňuje identifikaci 24 kompetencí, zejména měkkých a odborných . Všechny kompetence v modelu klíčových kompetencí jsou specifikovány do pěti úrovní, přičemž míra kompetence narůstá vzestupně na škále 0 – 5. Jednotlivé kompetence postihují vědomosti, dovednosti, postoje a zkušenosti jednotlivce.

Mezi těmito kompetencemi najdete i kompetenci Plánování a organizace práce. V případě zájmu je možné tuto kompetenci pořídit i samostaně.

ČTĚTE VÍCE