Systém formulářů k řízení času
Zde si můžete vybrat z řady formulářů, které vám pomůžou zlepšit vaše plánování času. Dohromady ale tvoří systém.

Systém formulářů k řízení času

Úvod

1 Krátkodobé plánování

01_1 rok_měsíc (tento formulář namnožte na A3 a naděrujte na druhé straně (pod 365) a do desek vložte přeložené (případně trochu ustřižené) textem dolů)

01_2 Týdenní plán

01_3 Denní plán

2 Pravidelné činnosti

02_1 Týden

02_2 Rok

3 Tvorba cílů

03_1 SWOT

03_2 Budoucnost

03_3 Život

03_4 Myšlenková mapa

03_5 Osobní smlouva

4 Dlouhodobé plánování

04 Moje vize

5 Nezapomeň

05 Nezapomeň

6 Klíčové aktivity - SVČ

06_1 Klíčové oblasti

06_2 Cíle

06_3 Kroky

06_4 matice zodpovědnosti

06_5 Projekt

7 Klíčové aktivity - rodina / přátelé

1 - 2 prázdné papíry

8 Klíčové aktivity - já

1 - 2 prázdné papíry

9 Analýza času

09_1 Záznam času

09_2 Pririty

10 Nápady

1 - 2 prázdné papíry