Úrovně kompetence
Pro kvalitnější práci s kompetencemi je vhodné kompetence rozdělit do úrovní. Jednotlivé kompetence jsou zpravidla rozděleny do šesti (0 - 5) úrovní kompetence.

Rozsah úrovní: 0 - 5


Úrovně kompetence

1. úroveň kompetence

- Zná základní principy plánování a organizace práce.

- Je schopen/schopna plánovat jednoduché konkrétní činnosti a aktivity.

- Dokáže si zajistit základní zdroje a má hrubý časový odhad.


2. úroveň kompetence

- Je schopen/schopna rozlišovat dlouhodobé a krátkodobé plány.

- Obvykle podává očekávaný výkon.

- Dokáže rozlišit naléhavé a důležité.

- Dokáže organizovat svoji činnost a výkon.

- Umí skloubit svou činnost s činností a plány ostatních.

 
3. úroveň kompetence

- Plánuje krátkodobě i dlouhodobě v souladu s plány okolí.

- Stabilně podává požadovaný výkon.

- Dokáže rozlišit naléhavé a důležité a podle toho se rozhoduje i jedná.

- Vytváří varianty plánu, ve standardních situacích se samostatně rozhoduje.

- Plánuje potřebné zdroje a čas.

- Vyhodnocuje naplňování plánů.

- Standardně organizuje činnost svou a je schopen/schopna zorganizovat činnost druhých.


4. úroveň kompetence

- Plánuje krátkodobě i dlouhodobě v souladu s plány a potřebami okolí.

- Snaží se svůj výkon neustále zlepšovat.

- Rozhoduje na základě priorit, preferuje důležité před naléhavým.

- Vytváří varianty plánu tak, aby efektivně směřovaly ke stanovenému cíli.

- Pracuje s riziky.

- Plánuje potřebné zdroje i jejich efektivní využití a čas.

- Vyhodnocuje naplňování cílů, plánů a aktivit k nim směřujících a podle toho jedná.

- Organizuje svou činnost a je schopen/schopna účinně zorganizovat činnost druhých.


5. úroveň kompetence

- Vytváří vize, navrhuje strategie a efektivně plánuje.

- Rozvíjí potenciál k výkonnosti sebe a druhých.

- Stanovuje cíle a priority, motivuje okolí k jejich dosažení.

- Předvídá rizika.

- Plánuje potřebné zdroje, jejich efektivní využití a čas.

- Sleduje a hodnotí naplňování cílů, plánů a aktivit k nim směřujících a podle toho jedná.