Role SVČ v obci

Cílem je rozvíjet a posilovat roli SVČ v obci směrem k aktivnímu zapojování do rozvoje místního společenství. Zapojovat mladé lidi do života v obci. Zlepšovat, rozvíjet a stabilizovat vztahy SVČ a veřejnosti. Kvalitativně měnit způsoby přístupů k účastníkům aktivit SVČ. Podpořit změnu atmosféry v SVČ směrem k flexibilitě a otevřené komunikaci, spolupracovat se subjekty. Vést ke spolupráci a dobrému partnerství a k rozvoji participativních procesů. Naučit se komunikovat s radnicí a ostatními subjekty ve městě. Seznámit se s legislativními normami a pravidly ve městě. Naučit se používat praktické metody spolupráce. Dokázat využít finančních prostředků z města.