Konzultační činnost
Konzultační činnost dostává FS na vyšší úroveň, ke vzdělávací části se přidává i část rozvojová.

Konzultační činnost je výrazným rozvojovým pilířem ve FS, který je přirozeným pomocníkem lidem ve studiu. Ti se během stidia dostávají do situace, kdy si nejsou jisti co dál. Díky konzultační činnosti mohou prodiskutovat koncepci, situaci, problém. Vše co jim pomůže v jejich praxi, nezřídka i mimo ni.

Máme k dispozici zkušené konzultanty, odborníky v mnoha oblastech, kteří jsou připraveni pomoci vám s hledáním řešení vašich problémů nebo situací. Konzultace mohou probíhat přímo u vás v organizaci, anebo také on-line, pomocí nástrojů Skype, Hangout apod.

Příklady možných témat:

  • Tvorba strategického plánu
  • Motivace, hodnocení, vzdělávání a rozvoj pracovníků
  • Hodnocení a evaluace
  • Trendy

Druhou možností on-line poradenství je legislativní poradna, kterou najdete na této adrese: moodle/estudovna.cz/
Zde najdete odpovědi na otázky týkající se legislativy příspěvkových organizací.

Máte-li zájem dostat kvalitní zpětnou vazbu na váš zpracovaný strategický plán nebo komunikační plán organizace, případně další materiály - pošlete je. My tyto materiály ohodnotíme podle kritérií kvality a doplníme o doporučení.

Pomůžeme vám nahoru.

Osobní návštěvou, telefonem, on-li ne cestou.

Seznam konzultantů pro Funkční studium