Slovní jízda
Slovní jízda je vědomostní hra, při níž si žáci procvičí slovní zásobu. Hráči, rozdělení do dvou týmů se přetahují o písmena, umístěná na hracím plánu.

Hra je svým provedením velice jednoduchá - skládá se z herního plánu v podobě dálnice, do jejíhož středového pruhu na začátku hry umístíme žetony se souhláskami. Hráči se rozdělí do dvou týmů, které se střídají po jednotlivých tazích. Počet hráčů v týmu není v podstatě omezen.

Ve svém tahu si tým vytáhne jednu z karet se stručným zadáním významového okruhu, do něhož musí spadat slovo, které členové týmu vymyslí. Příkladem je třeba slovo "Sopka". Zadání jsou rozdělena podle obtížnosti do dvou skupin. Úkolem je v časovém limitu (balení obsahuje přesýpací hodiny) vymyslet co nejvhodnější slovo, které patří do zadané kategorie. Například: "Sopka" -> "Popocatepetl" a (též v limitu) posunout písmena, která tým použil ke své   straně hracího plánu. V případě "Popocatepetlu" tak posunou žeton s písmenem "P" o tři sloupce směrem k sobě, žetony "C", "T" a "L" pak o jedno pole. Následně hraje druhý tým. Hráči se uvedeným způsobem přetahují o písmena. Ve chvíli, kdy by se žetonem písmene mělo pohnout mimo hrací plán, získává toto písmeno skupina, na jejíž straně k překročení došlo. O takto získané písmeno již nemůže přijít. Hra končí ve chvíli, kdy jeden z týmů získá osmé písmeno, tento tým také vyhrává.

Co si žáci procvičí, prohloubí:

- abecedu, souhlásky a samohlásky

- slovní zásobu

- jednoduché počty(srovnávají počet písmen)

- práci pod časovým tlakem(slovo je třeba vymyslet do přesypání hodinek)

- práci ve skupině

Klady hry:

- může hrát velká skupina (hry stačí do třídy dvě)

- žáci si navzájem prohlubují slovní zásobu

- extrémně jednoduchá pravidla – vysvětlíme do tří minut