PROČ ESTUDOVNA?

  • Vytváříme on-line prostředí jakopodporu pro rozvoj lidí i organizací
  • Jsme lidé s 25ti letými zkušenostmi, které Vám chceme nabídnout
  • Sdílíme příklady dobré praxe z dalších organizací
  • Vytváříme dostupné on-line vzdělávání pro lidi z neziskovek, SVČ, škol a dalších organizací
  • Poskytujeme komplexní servis (e-learning, video, kurzy na míru, online evaluace)
Metodické postupy
Následující metodické postupy mohou s úspěchem napomoci při tvorbě strategického plánu.

Strategický přístup v řízení organizace znamená, že organizace má zpracovaný strategický rámec (poslání, vizi, strategické cíle…) a k tomu jasně formulovanou strategii. To vyžaduje vyhodnocení současného stavu a nastavení rozvoje organizace, určení cílů a jejich rozpracování.

Metoda SMART

Zahrajte si na budoucnost

Mapa klíčových událostí

Analýza STEP

Analýza SWOT

Balance ScoreCard

Ishikavův diagram

Metoda CIKL