H2K - Evaluace STEM (přírodovědné a technické obory) školy
Model STEM (Science Technology Engineering Mathematics) je jednoduchým evaluačním a sebeevaluačním nástrojem, který se zaměřuje na přírodovědné předměty, technické předměty/pracovní vyučování, matematiku ve škole.

Model STEM je jednoduchým evaluačním a sebeevaluačním nástrojem, který se zaměřuje na přírodovědné předměty, technické předměty/pracovní vyučování, matematiku ve škole. Vytváří prostor a nabízí inspiraci k průběžnému zlepšování v těchto oblastech.

Tato evaluace je členěna do šesti oblastí, které se dále dělí do 60 klíčových výroků, pomocí kterých škola identifikuje svoji úroveň v dané oblasti. Škola tak získá spolehlivý základ pro své další směřování a rozhodování.

Nástroj k vlastní evaluaci školy, model STEM, je on-line systém, který umožňuje provést vlastní evaluaci nejen vedením školy, ale i všemi členy pedagogického sboru.

Obsah Modelu STEM

  1. Plánování & strategické cíle

  2. Materiální a technické vybavení

  3. Organizace a zaměření výuky

  4. Systémová podpora školy

  5. Spolupráce, metodologie, formy výuky

  6. Vzdělávání pedagogů

Čtěte více