Informační systém organizace
Informačním systém je efektivní organizace údajů, která je vhodná pro systémové zpracování dat: sběr dat, jejich uložení a uchování, zpracování, vyhledávání a vydávání informací o nich, to vše pro účely rozhodování.

Informační systém tvoří ho dohromady technické prostředky, kterým říkáme informační technologie (hardware a software), a které zajišťují požadovanou funkčnost pro sběr, přenos, uchování a zpracování dat. Tedy ho tvoří i data. Jeho součástí jsou i lidé (uživatelé), kteří informace z něj používají.

Vice zde: Wikipedie

Více informací: K čemu jsou informační systémy

Video: Co je to informační systém


Manažerský informační systém (Management Information System, MIS) je informační systém, který zpracovává nesetříděné údaje z databází, dle požadavků (dotazů) uživatele, za účelem zkvalitnění vedení organizace. Výsledky dotazů se zobrazují v grafech, tabulkách nebo sestavách (reportech).

MIS tvoří lidé, zařízení a procedury na sběr, třídění, analýzu, interpretaci a distribuci včasných a přesných informací pro marketingové rozhodování.

Posláním MIS je integrovat (shromažďovat) informace na jedno místo a především poskytovat je v použitelné formě.