Intranet
Intranet je část počítačové sítě, která není veřejná, jako např. Internet. Jedná se o propojení počítačů v organizaci, které mohou využívat vybraní uživatelé a sdílet tak sdílet aplikace, informace apod.

Intranet

Intranet je část počítačové sítě, která používá stejné technologie jako Internet. Na rozdíl od Internetu je však Intranet soukromý, tj. jeho využívání je omezeno na malou skupinu uživatelů (například pracovníci organizace).

Intranet je nezávislý na internetu. V praxi to znamená, že pokud si organizace bude chtít zprovoznit vlastní intranet, nepotřebuje mít přístup k internetu. Stačí propojit počítače do sítě, jeden počítač vyčlenit jako server a na něm provozovat služby, které potřebuje k efektivnějšímu chodu organizace. Intranetové stránky bývají  dostupné pouze z vnitřní sítě.
 

Extranet

Jedná se o připojení vnějších uživatelů k Intranetu. Zdroje z extranetu jsou přístupné pouze omezenému, přesně definovanému počtu uživatelů sítě Internet. příkladem může sloužit SVČ, které má pobočku v jiném městě s pracovníky, kteří se k Intranetu připojují.

Video: Internet vs Intranet