MS Project
Microsoft Project je dobře známý software pro řízení projektů z řady Office. MS Project můžete snadno plánovat své projekty, řídit je a sledovat. Podrobný přehled na celý projekt i jeho jednotlivé části.

Program pro podporu projektového řízení (projektového managementu). Vhodný i pro organizování táborů, soutěží, víkendových akcí ....

MS Project pomůže získat přehled nad:

  • jednotlivýní kroky projektu - přehled o časovém harmonogramu projektu

  • časem - jak dlouho budou jednotlivé kroky (i celý projekt) trvat

  • lidmi v projektu - přehled o tom, kdo na čem pracuje

  • financemi - celkovými i jednotlivými kroky

  • odpovědnosti jednotlivých členů projektu

  • dodržování časového haromnogramu - v případě zpoždění můžeme přijímat opatření

 Video: MS Project