Informační podpora
Na živé moduly úzce navazuje informační podpora. Cílem je poskytnout účastníkům i absolventům veškeré informace týkající se studia, informace, které potřebují ke své práci, inspirace z podobných organizací a prostor, kde se mohou podělit o své zkušenosti

Logistika

V Moodle-eStudovně je vytvořená tzv. Logistika, ve které účastníci najdou účastníci veškeré informace o vzdělávacích modulech. Každý vzdělávací modul zde má svoji kapitolu, kde  účastníci  najdou všechny základní informace o akci. Ti, kterým nestačí jen základní informace, zde najdou řadu dalších užitečných odkazů k akci. Účastníci, kteří informace potřebují informace podrobněji probrat, tu mají svá diskuzní fóra. Logistika je prostor, kde se účastníci mohou před akcí na ni těšit a po akci na ni vzpomínat. Logistika je místo, kde jsou účastníci všech ročníků, takže se probíhají diskuze napříč ročníky.

Klubovna

Každý ročník má k dispozici svoji klubovnu, která je jen jejich. Třídní učitelé umísťují elektronické materiály, odkazy a další informace o studiu. Účastníci si zde vyměňují informace, vzájemně se inspirují, sdílí své know how. Klubovna je prostor pro neformální diskuze, sdílení fotografií a on-line oslavy.  

Webová stránka eStudovna

Vedle Logistiky a Klubovny toho existuje webová stránka eStudovna, což je informační a vzdělávací prostředí určené pro účastníky FS, absolventy i další pracovníky SVČ. Zde kde účastníci najdou další informace o studiu, ale hlavně materiály k jejich práci - od odborných textů, příkladů dobré praxe až po různá videa. Návštěvníci zde mají k dispozici potřebný vzdělávací obsah, doplňovaný informacemi, které jim pomohou rozvíjet sami sebe i svou organizaci.

Webová stránka Svět volného času

Svět volného času je stránka, která je zaměřena na trendy ve volném čase. Vedle trendů zde návštěvníci najdou činnosti a aktivity, které mohou realizovat ve svém SVČ. Pokud se SVČ rozhodně nějakou činnost realizovat, na tomto webu naleznou vše potřebné, případně odkazy, kde se potřebné informace dozvědí.

Facebookové stránky

K informování účastníků o novinkách v Estudovně a Světě volného času, komunikaci mezi účastníky, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě slouží dvě facebookové stránky – eStudovna a DoTo komunita. Estudovna je více veřejná, která oslovuje nejen účastníky FS, ale i další zájemce. DoTo komunita je zaměřená na účastníky FS a absolventy. Původním cílem bylo motivovat účastníky ke studiu formou on-line benefitů. V současné době slouží jako výkladní skříň celého studia. Jsou zde především fotografie a videa z průběhu studia, doplněné textem. Dále jsou zde prezentovány úspěchy absolventů a jejich veřejná vystoupení.  

Některé ročníky mají své vlastní facebookové stránky, kde probírají studium, vyvěšují fotografie, vyměňují si informace k práci a řeší neformální záležitosti. 

Archiv závěrečných prací

Do informační podpory patří ještě archiv závěrečných prací. Zde jsou umístěny závěrečné práce účastníků studia za celou dobu trvání, to znamená za dobu téměř 20ti let.