PROČ ESTUDOVNA?

  • Vytváříme on-line prostředí jakopodporu pro rozvoj lidí i organizací
  • Jsme lidé s 25ti letými zkušenostmi, které Vám chceme nabídnout
  • Sdílíme příklady dobré praxe z dalších organizací
  • Vytváříme dostupné on-line vzdělávání pro lidi z neziskovek, SVČ, škol a dalších organizací
  • Poskytujeme komplexní servis (e-learning, video, kurzy na míru, online evaluace)
E-learningový kurz Tvorba strategického plánu
Cílem tohoto e-learningového kurzu je pomoci účastníkům vytvořit strategický plán jejich organizace, což je základní strategický dokument organizace. Bez něj organizace a vedení obvykle tápe a neví, kam jde. Tutorovaný kurz.

Na jeho konci budete mít stanoveno poslání organizace, definovanou vizi, kam se chcete v určitém časovém horizontu dostat, zpracujete si kompletní analýzu svého současného stavu, popíšete si své cílové skupiny a jejich potřeby a definujete si strategické cíle, jak naplníte svou vizi. Do této práce můžete kdykoliv také zapojit ostatní kolegy ze své organizace, pobočky, anebo oddělení, a zpracovávat výstupy společně.

Kurz obsahuje sedm kapitol:

1. kapitola   Úvod do tvorby strategického plánu

2. kapitola   Poslání organizace

3. kapitola  Cílové skupiny

4. kapitola  Analýza SWOT

5. kapitola  Vize

6. kapitola  Strategické cíle

7. kapitola  Shrnutí

BEZ CÍLŮ TO NEJDE
Každý musí mít svůj cíl a svůj směr.
Kdo nemá cíl – neví, kam jde.
Kdo neví, kam jde, ten bloudí a nikdy nikam nedojde – nebo dojde jinam.

Ukázka kurzu ZDE

Heslo pro hosty: strateg