Personální řízení v SVČ a NNO
Účastníci dokážou vybrat a získat nejlepší možné pracovníky podle nároků pracovních pozic a s ohledem na sociální prostředí.

Účastníci dokážou vybrat a získat nejlepší možné pracovníky podle nároků pracovních pozic s ohledem na sociální prostředí, a následně pak řídí jejich adaptaci. Pracovníci mají vytvořený svůj roční (nebo jiný) plán s konkrétními cíli a úkoly. Účastníci využívají vhodné stimulační nástroje ovlivňující výkonnost a rozvoj pracovníků, pravidelně hodnotí pracovníky, cíleně ovlivňují pracovní ochotu lidí, řídí jejich výkon, další vzdělávání a kariéru. Pracovníkům poskytují pravidelnou zpětnou vazbu k jejich pracovnímu výkonu a chování. Všechny personální činnosti jsou realizovány v souladu s cíli organizace.