H2K - Evaluace školy
Model škola podporuje trvalý rozvoj školy. Nástroj poskytuje komplexní obraz o kvalitě jednotlivých činností školy složený z názorů jednotlivých pedagogů. Současně nabízí inspiraci k průběžnému zlepšování kvality práce školy.

Hodnocení je členěno do pěti klíčových oblastí

  • podmínky ke vzdělávání
  • průběh vzdělávání
  • podpora školy
  • řízení školy
  • pedagogičtí pracovníci

Tyto oblasti se dále dělí do 27 podoblastí. Každá z podoblastí obsahuje sadu klíčových výroků, pomocí kterých škola identifikuje svoji úroveň a získá tak spolehlivý základ pro své další směřování a rozhodování.

Nástroj H2K k vlastnímu hodnocení školy, je unikátní v tom, že umožňuje provést vlastní hodnocení nejen vedením školy, ale i všemi členy pedagogického sboru. Po vyplnění hodnotících formulářů je okamžitě k dispozici řada přehledných výstupů. Systém sám generuje výstupy, použitelné pro rozvoj školy, například analýza silných a slabých stránek, akční plán, témata k dalšímu vzdělávání, závěrečné zprávy apod.

H2K model Evaluace školy vám umožní jednoduchým způsobem získat evaluační zprávu školy, na které se může podílet celý pedagogický sbor. Toto hodnocení vám velmi pomůže v dalším rozvoji vaší školy.

Čtěte více