PROČ ESTUDOVNA?

  • Vytváříme on-line prostředí jakopodporu pro rozvoj lidí i organizací
  • Jsme lidé s 25ti letými zkušenostmi, které Vám chceme nabídnout
  • Sdílíme příklady dobré praxe z dalších organizací
  • Vytváříme dostupné on-line vzdělávání pro lidi z neziskovek, SVČ, škol a dalších organizací
  • Poskytujeme komplexní servis (e-learning, video, kurzy na míru, online evaluace)
H2K - Hodnocení kompetencí vedení
Všeobecný model Vedení organizace je on-line nástroj pro zjišťování úrovně kompetencí, které jsou potřebné pro práci vedení organizace. Systém je přístupný v on-line rozhraní, stačí se přihlásit do systému a můžete začít s hodnocením.

Model manažerské kompetence umožňuje identifikaci osobnostní, výkonnostní a rozvojové kapacity vedoucích pracovníků v 25 klíčových převážně manažerských kompetencích. Systém má nastavenou ideální úroveň v jednotlivých klíčových kompetencích.

Tato ideální úroveň klíčových kompetencí odpovídá požadavkům na kompetence k dosahování vysoce kvalitních výsledků. Systém umožňuje změřit skutečnou úroveň kompetencí jednotlivých pracovníků

K identifikaci úrovně kompetencí je připraven základní test, test úrovně kompetence a znalostní test. Tyto testy je možné vhodně kombinovat podle potřeb.

Ke kvalitnímu vykonávání své práce potřebuje manažer řadu kompetencí. Zjistěte si úroveň svých manažerských kompetencí a naplánujte si svůj další profesní růst.

Čtěte více