PROČ ESTUDOVNA?

  • Vytváříme on-line prostředí jakopodporu pro rozvoj lidí i organizací
  • Jsme lidé s 25ti letými zkušenostmi, které Vám chceme nabídnout
  • Sdílíme příklady dobré praxe z dalších organizací
  • Vytváříme dostupné on-line vzdělávání pro lidi z neziskovek, SVČ, škol a dalších organizací
  • Poskytujeme komplexní servis (e-learning, video, kurzy na míru, online evaluace)
H2K - Hodnocení Konzultant
Model Konzultant je on-line nástroj pro zjišťování úrovně kompetencí, které jsou potřebné pro práci konzultanta pro příspěvkové a neziskové organizace.

Model konzultant umožňuje identifikaci úrovně 19 konzultantských a poradenských kompetencí. Tato ideální úroveň klíčových kompetencí odpovídá požadavkům na kompetence k dosahování vysoce kvalitních výsledků konzultantské práce. Systém umožňuje změřit skutečnou úroveň kompetencí jednotlivých pracovníků

Chcete-li rozvíjet druhé, musíte nejprve tvrdě pracovat sám na sobě. Zjistěte si, zda máte potřebné kompetence pro konzultační činnost.

Čtěte více