H2K - Hodnocení Konzultant
Model Konzultant je on-line nástroj pro zjišťování úrovně kompetencí, které jsou potřebné pro práci konzultanta pro příspěvkové a neziskové organizace.

Model konzultant umožňuje identifikaci úrovně 19 konzultantských a poradenských kompetencí. Tato ideální úroveň klíčových kompetencí odpovídá požadavkům na kompetence k dosahování vysoce kvalitních výsledků konzultantské práce. Systém umožňuje změřit skutečnou úroveň kompetencí jednotlivých pracovníků

Chcete-li rozvíjet druhé, musíte nejprve tvrdě pracovat sám na sobě. Zjistěte si, zda máte potřebné kompetence pro konzultační činnost.

Čtěte více