E-learningový kurz Hodnocení a evaluace
Každá organizace, která se chce trvale rozvíjet, musí cíleně pracovat se zpětnou vazbou. K tomu potřebuje mít zavedeny nástroje hodnocení a evaluace své činnosti, aby mohla silné stránky rozvíjet a slabé eliminovat. Tutorovaný kurz.

V rámci tohoto e-learningového kurzu se seznámíte se základy hodnocení a evaluace a vyzkoušíte si řadu okamžitě použitelných nástrojů sebeevaluace organizace nebo alespoň některých jejich činností. Vytipujete si důležité oblasti řízení organizace, které si změříte, získáte důležité informace o svých silných a slabých stránkách, které můžete následně rozvíjet nebo eliminovat.

Rozsah e-learningu: 6 kapitol

Naučte se využívat evaluaci a hodnocení jako účinný nástroj vedoucí k poznání kvality vašich činností.