E-learningový kurz Základy managementu
"Abeceda" managementu určená pro všechny, kteří se chtějí seznámit se základními proncipy managementu. Vhodné pro všechny, kteří začínají pracovat ve vedoucí funkci a potřebují zjistit, co dělat. Tutorovaný kurz.

V rámci tohoto e-learningového kurzu se seznámíte se základními tématy managementu, která považujeme pro řízení organizace za důležitá. Dozvíte se, jak zpracovat strategický plán své organizace, jak pracovat s lidmi v organizaci, jak je řídit, motivovat a hodnotit. Část programu je věnována získání základů v oblasti projektového řízení, marketingu, public relations a fundraisingu.

Rozsah e-learningu: 10 kapitol

Využívejte principů managementu a jednoduchými postupy rozvíjejte svou organizaci i vaše pracovníky.