E-learningový kurz Řízení změn
Změna nás provází celým životem. Vedoucí pracovníci ji dokonce sami iniciují a řídí. Dobrý vedoucí pracovník zná základní principy práce se změnou. Musí změnu řídit, ne se nechat řídit změnou. Tutorovaný kurz.

V rámci tohoto e-learningového kurzu se seznámíte s principy managementu změny, s vnějšími a vnitřní faktory vyvolávajícími potřebu změn v organizacích a s jednotlivými typy změn. Popíšete si, kdo je za změnu v organizaci zodpovědný, jaká je jeho úloha v procesu změny, seznámíte se s významem kultury organizace při realizaci změny. Získáte přehled o průběhu změny v organizaci a o jednotlivých krocích změny, seznámíte se s příčinami odporu lidí vůči změnám a dostanete řadu použitelných nástrojů ke zvládnutí tohoto odporu.

Rozsah e-learningu: 3 kapitoly

Měňte svoji organizaci, měňte lidi kolem sebe, měňte svět, ve kterém žijete.