Vzdělávání pracovníků organizace
Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s tím, jak jednoduše se dá vytvořit efektivní e- learningové prostředí

Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s tím, jak jednoduše se dá vytvořit efektivní e- learningové prostředí pro pracovníky organizace pomocí jednoduchých on-line nástrojů a s využitím řady odkazů (aniž by museli psát dlouhé teoretické texty).