Seminář Abeceda managementu
Kdo chce řídit svoji organizaci a lidi v ní, musí k tomu mít vědomosti a dovednosti. Tento seminář je zaměřen na seznámení se základními principy managementu.

Lidé na vedoucích místech musí být odborníky na management, aby dokázali přesvědčit a motivovat své lidi a společně dosahovali cílů organizace tím nejefektivnějším způsobem.

V rámci tohoto semináře získáte základní vhled do managementu, jeho metod a jeho významu pro práci vedoucího pracovníka. Dozvíte se, jaké jsou hlavní činnosti manažera, jak organizovat sami sebe a svůj čas tak, abyste následně byli schopni organizovat druhé, zpracujete si analýzu své organizace nebo svého oddělení a definujete si strategii, kterou se budete ubírat, naučíte se stanovovat cíle. Seznámíte se se základy práce s lidmi v organizaci, s jejich hodnocením, motivací, rozvojem a vzděláváním. Vytvoříte si svůj vlastní konkrétní plán.

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky škol, školských zařízení a NNO.

Doporučené délka trvání semináře: 16 hodin

Využívejte principů managementu a jednoduchými postupy rozvíjejte svou organizaci i vaše pracovníky.