Seminář Tvorba strategického plánu
Každá organizace (a její lidé) by měla vědět, kam směřuje, jaké jsou její cíle, jak a v jakém časovém horizontu se tam dostane.

Tento seminář představuje strategický plán jako účinného pomocníka v rozvoji organizací. Seznámíte se s jednotlivými částmi strategického plánování, dozvíte se, jak si definovat poslání jako to nejdůležitější, co vás charakterizuje, zpracujete si analýzu vlastní organizace, zvolíte strategii, kterou se budete ubírat, popíšete si vizi, kam se chcete dostat v určitém časovém horizontu, naplánujete si své strategické cíle a kroky, které povedou k naplnění vaší vize a hlavně – společně s lidmi vaší organizace budete vědět, kam směřujete, co je vaším cílem a jak tohoto cíle dosáhnete.

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky škol, školských zařízení a NNO.

Doporučená délka trvání semináře: 16 – 24 hodin

Každý musí mít svůj cíl a svůj směr.
Kdo nemá cíl – neví, kam jde.
Kdo neví, kam jde, ten bloudí, a nikdy nikam nedojde – anebo dojde jinam.