Řešitelské setkání - vytvoření vize školy

Jedná se o dvoudenní řešitelské setkání pracovníků organizace s cílem vytvořit společnou vizi, kam bude organizace v určeném časovém horizontu směřovat. Nejprve si zanalyzujete organizaci z různých pohledů a na základě této analýzy pak určíte základní prioritní oblasti a cíle do budoucna. Poté si ve skupinách rozpracujete jednotlivé cíle do konkrétních kroků a představíte výsledek své práce kolegům. Po diskusi následuje rozhodnutí o harmonogramu a realizaci.

Externí facilitátor je efektivní pomocník při vytváření vize vaší organizace.