Základy managementu

Cílem tohoto e-learningového kurzu je seznámit účastníky se základními tématy managementu, která považujeme pro řízení organizace za důležitá . Nejprve se seznámí, jak zpracovat strategický plán své organizace. Další kapitoly jsou zaměřeny na práci s lidmi, jak je řídit, motivovat a hodnotit. Část programu je věnována získání základů v oblasti projektového řízení, marketingu, public relations a fundraisingu.