Řešitelské setkání - evaluace organizace

Jedná se o vícedenní setkávání pracovníků organizace s cílem zhodnotit důležité oblasti činnosti organizace a stanovit k nim systém nápravných opatření tak, aby organizace eliminovala své slabé stránky.

Nejprve pověřený pracovník AISIS (facilitátor) přestaví vedoucím pracovníkům komplexní systém evaluace organizace a společně s nimi definuje cíle a průběhhodnocení.

Zpravidla následuje tzv. diagnostický workshop - jednodenní či vícedenní setkání s vybranými pracovníky organizace. Společně s facilitátorem mapují pracovníci činnosti, kterými se organizace zabývá a kterými se plánuje zabývat. Z těchto činností se vyberou ty, které jsou pro organizaci prioritní - které mají vliv na chod organizace. Výstupem diagnostického workshopu je seznam prioritních oblastí, podoblastí a otázek, které jsou následně zpracovány do on-line formuláře a vyplní jej všichni pracovníci organizace.

Na základě toho vzniká závěrečná zpráva a k ní akční plán, ve kterém si organizace definuje systém nápravných opatření, které musí učinit, aby eliminovala slabé stránky.

Pokud jsou příčinou slabých stránek nedostatečné kompetence pracovníků, je třeba identifikovat, které to jsou, zjistit jejich úroveň u jednotlivých pracovníků, a pomocí vzdělávání a rozvoje je dostat na požadovanou úroveň.

Využijte externího facilitátora pro identifikaci slabých stránek vaší organizace a zjistěte, zda vaši pracovníci mají potřebné kompetence pro jejich eliminaci.