Řešitelská setkání na míru

Na základě vašich požadavků jsme schopni připravit facilitovaná setkání s pracovníky vaší organizace na vámi zvolená témata. Potřebujeme jen jasné cíle setkání a představy o roli externího facilitátora. My vám navrhneme obsah setkání (řešitelské porady) a následně zpracujeme scénář, podle kterého pak toto setkání realizujeme.

Externí facilitátor = efektivní pomocník při tvorbě strategických záměrů organizace a řešení jejích problémů.