E-learningový kurz Tvorba strategického plánu
Cílem tohoto e-learningového kurzu je pomoci účastníkům vytvořit strategický plán jejich organizace, což je základní strategický dokument organizace. Bez něj organizace a vedení obvykle tápe a neví, kam jde. Tutorovaný kurz.

Cílem tohoto e-learningového kurzu je pomoci účastníkům vytvořit strategický plán jejich organizace. Na jeho konci budete mít stanoveno poslání organizace, definovanou vizi, kam se chcete v určitém časovém horizontu dostat, zpracujete si kompletní analýzu svého současného stavu, popíšete si své cílové skupiny a jejich potřeby a definujete si strategické cíle, jak naplníte svou vizi. Do této práce můžete kdykoliv také zapojit ostatní kolegy ze své organizace, pobočky, anebo oddělení, a zpracovávat výstupy společně.

Tento kurz je vhodný pro všechny, kdo si chtějí zpracovat svůj strategický plán a nemají finance na řešitelské setkání. Je rovněž vhodný pro ty, kteří si chtějí udělat ucelenější obrázek o budoucnosti organizace před řešitelským setkáním se svými pracovníky.

Kurz obsahuje sedm kapitol:

1. kapitola   Úvod do tvorby strategického plánu

2. kapitola   Poslání organizace

3. kapitola  Cílové skupiny

4. kapitola  Analýza SWOT

5. kapitola  Vize

6. kapitola  Strategické cíle

7. kapitola  Shrnutí

Ukázka kurzu ZDE

Heslo pro hosty: strateg