Řízení neziskových organizací

Obsah programu je zaměřen na rozšíření znalostí a dovedností účastníků v managementu NNO. Seznámit je s úspěšnými metodami a technikami a přístupy moderního řízení, tak, aby byli schopni tyto nástroje v praxi NNO používat. Nejprve se seznámí, jak zpracovat strategický plán své organizace. Další kapitoly budou zaměřeny na práci s lidmi, jak je řídit, motivovat a hodnotit. Část programu je zaměřena na získání základů v oblasti projektového řízení, marketingu, public relations a fundraisingu.