Foto a video

Fotografie a videa patří mezi moderní prvky propagace organizace. V současné době existuje řada dostupných programů pro střihání videa, úpravu fotografií a jejich sdílení na Internetu.