Informace

Rozhodování je jádrem řízení. Jaká udělají vedoucí a další pracovníci dnes rozhodnutí, tak bude vypadat jejich organizace (pobočka, oddělení...) v budoucnosti. K dobrému rozhodnutí potřebují kvalitní informace. Bez kvalitních informací nelze udělat kvalitní rozhodnutí. Bez dobrých informací se jedná o rozhodování na základě náhody a to nemá s kvalitním rozhodováním nic společeného. V získávání správných informací je nutné si udělat systém. K tomu lze využít řadu programů a webových stránek.