Manažerské semináře

Semináře, které nabízíme vznikly na základě zkušeností vedoucích pracovníků SVČ, škol a také pracovníků neziskových organizací. Záměrem je poskytovat potřebné informace a rozvíjet vědomosti a dovednosti, které cíleně zvyšují úroveň manažerských kompetencí účastníků, a zároveň tím posouvají a směřují jeho organizaci k permanentnímu rozvoji. Cílem také je podněcovat výměnu názorů a zkušeností z řídící práce v podmínkách těchto organizací, podněcovat výměnu ověřených úspěšných metod, technikách a přístupech k modernímu řízení. Semináře jsou také o vzájemné podpoře, potřebné pro změnu myšlení, postojů, cílů, forem a metod práce. Tyto semináře jsou zároveň o kontaktech, o naslouchání, o komunikaci, o lidech, kteří se věnují dětem a mládeži.

Prioritou pro nás není říkat účastníkům „naše pravdy“ a „jak to má být správně“ (nechytat za ně ryby), ale zařídit to tak, aby na věci přicházeli sami v kontextu jejích podmínek a dokázali postupy opakovaně používat ve své praxi (naučit je chytat ryby). Velmi zjednodušeně řečeno, v samotném pedagogickém působení na účastníky využíváme výkladu přibližně z dvaceti procent, ve zbytku jsou účastníci zapojováni do práce pomocí celé řady interaktivních postupů a metod:

 • Praktická cvičení
 • Brainstorming a brainwriting
 • Simulace
 • Řešení problému
 • Skupinová práce
 • Samostatné práce
 • Případové studie
 • Kladení otázek a diskuze
 • Projekty
 • Dotazování
 • Kvízy/testy
 • Objevování

Semináře jsou určeny pro organizace a její pracovníky nebo klienty. Nejsou pořádány jako otevřené kurzy.