Průřezové metody
Průřezové metody lze a úspěchem použít při zlepšování většiny činností organizace.