Řešitelská setkání
Řešiteská setkání napomáhají k lepšímu rozhodnutí za účasti více lidí, kteří jsou touto formou příjemně zapojeni do rozhodování o budoucnosti organizace.