Informace

Rostoucí význam informací ve smyslu vědomostí a zpráv znamená informace shromažďovat, využívat a šířit je. Pokud jsou informace využívány je reálný předpoklad převahy nad konkurencí.  K tomu je třeba cíleně vyhledávat informace, ověřovat si důvěryhodnost zdrojů. Je třeba v informacích dokázat vidět možné příležitosti, využívat netradiční zdroje informací, strukturovat a dokumentovat získané informace a také je třeba umět pracovat s tzv. novými médii.

Na tomto místě najdete řadu informací, které by se mohly hodit.