Vzdělávací a e-learningová videa

Video ve vzdělávacím kurzu nebo v e-learningovém kurzu znamená oživení, názornost, emoce a lepší zapamatovatelnost tématu. Učíme hranými příběhy, humorem i dramatem a komentářem, při kterém neusnete. A také pěknou podkresovou hudbou. Taková jsou naše vzdělávací videa. 

Videa jsou osvěžujícím prvkem e-learningového kurzu, zdůrazňují nebo rozšiřují klíčové informace nebo pomáhají studentovi lépe pochopit obtížnou část kurzu. Bez videí si už e-learning nedokážeme představit.

Natočíme pro vás zábavná a názorná vzdělávací videa!

Rubikon NEWS

Rubikon NEWS

Hospodaření domácnosti

Hospodaření domácnosti

Zdravé prostředí

Zdravé prostředí

Plánování času

Plánování času

Leadership

Leadership

Řešení problémů

Řešení problémů

Komunikace

Komunikace

Národní soustava kvalifikací

Zaměstnavatelé - vzdělávací video pro Národní ústav pro vzdělávání 

Národní soustava kvalifikací

Zaměstnavatelé - vzdělávací video pro Národní ústav pro vzdělávání 

Zdravá výživa

Zdravá výživa

Zadlužování

Zadlužování

Zdravý pohyb

Zdravý pohyb

Svazkové školy

Svazkové školy