Uznávání neformálního vzdělávání
Víte, že je možné umožnit občanům, aby jim mohly být uznávány skutečné znalosti a dovednosti, bez ohledu na to, jakou cestou je získali ve škole, v kurzu, praxí nebo sebevzděláváním?