Jaroslav Jindra, Romana Michalíková: Pedagog = manažer?
Výukový materiál k Funkčnímu studiu (Informace, metody).

Publikacie, která vás provede obsahem a metodami tříletého manažerského vzdělávacího programu Funkční studium realizovaného Národ-ním institutem dětí a mládeže MŠMT v rámci projektu Klíče pro život. Mezi roky 2010–2012 byl program na základě poznatků z minulých let a průběhu samotného studia inovován v oblasti obsahu, který byl více zaměřen na zástupce středního managementu organizací pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase. Podstatnými změnami prošel také systém podpory studia ve formě práce konzultantů či přípravy studijních opor pro jednotlivé moduly.

V čem konkrétně změny spočívaly? Odpověď na tuto a další otázky najdete v části A této publikace, která vás zavede do tajů Funkčního studia. Dva spoluautoři, kteří vás budou na následujících stránkách provázet, je popisují každý z jiného úhlu pohledu. PhDr. Jaroslav Jindra je lektor, konzultant, supervizor funkčního vzdělávání, ale zároveň také manažer s bohatými praktickými zkušenostmi. V odborných textech popisuje současnou strukturu a filozofi i studia tvořící systém, na jehož vývoji se dlouhodobě podílejí členové realizačního týmu Ing. Milan Appel, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Vlaďka Dvořáková a další lektoři a konzultanti, ale také samotní účastníci studia – svými reflexemi a náměty z praxe. Poutavý pohled „z druhé strany“ poskytuje jedna z účastnic studia, Mgr. Romana Michaela Michalíková – vedoucí klubu mládeže a zástupkyně ředitele pro pedagogickou činnost Církevního střediska volného času v Havířově. Její popis a postřehy se prolínají odborným textem a doplňují jej. Společně s ní můžete sledovat, jak toto vzdělávání změnilo nejen ji, ale i její organizaci.

Zakládací kapsa v části B této publikace ukrývá „zlatý poklad“ Funkčního studia. Na volně vložených kartách najdete 37 metod, které vám mohou pomoci při zvládání manažerské role. Jedinečnost tohoto souboru metodických listů spočívá v rozpracování do jednotlivých dílčích kroků. Řada z nich se již běžně používá ve střediscích volného času a v dalších organizacích pracujících s dětmi a mlá-deží v celé naší republice, na čemž mají lví podíl desítky úspěšných absolventů našeho manažerského vzdělávání.

Tato publikace pro vás může být zdrojem inspirace a informací ke studiu, ale hlavně pomocníkem při výkonu manažerských činností ředitele nebo vedoucího pracovníka školského zařízení pro zájmové vzdělávání či nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží.

Pedagog = manažer? ke stažení: ZDE