E-learningový kurz Týmová práce a spolupráce
Týmová spolupráce je připravenost a schopnost podílet se aktivně a zodpovědně na práci týmu. Funguje-li týmová spolupráce dobře, přináší lepší výsledky, než kdyby na stejném úkolu pracovali jednotlivci. Netutorovaný kurz.

Obsahem tohoto e-learningového kurzu je rozvoj tzv. týmových dovedností účastníků kurzu tak, aby dokázali týmové principy využívat ve své praxi. Cílem je znalost principů týmové práce a spolupráce, přínos pro jednotlivce i pro organizaci. Cílem je znát rozdíl mezi skupinou a týmem, znát fáze budování týmu, vědět o rolích v týmu. A to celé umět prakticky využít pro vytvoření výkonného týmu.

Kurz obsahuje 7 kapitol

1. Skupina nebo tým

2. Týmové role

3. Vedoucí týmu

4. Budování týmu I. (Fáze budování, formování, bouření)

5. Budování týmu II. (stabilizace, výkon)

6. Budování týmu III. (Kultura týmu, Uzavírání, Oživení)

7. Shrnutí

Týmová spolupráce vytváří synergický efekt

1 + 1 je daleko víc než 2    (1 + 1 = 3)

Ukázka kurzu ZDE

Heslo hosty: tymovacek